Η ομάδα πληροφορικής των «ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝ.ΕΡΓΑ)», προς διευκόλυνση υποψηφίων και υπηρεσιών, δημιούργησε εφαρμογή υπολογισμού των μορίων των υποψηφίων προς πρόσληψη στη σχολική καθαριότητα όλων των Δήμων.

Η εφαρμογή διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα kitrinagantia.gr, η οποία συνιστά όργανο των ΕΝ.ΕΡΓΑ και μέσο πληροφόρησης και συντονισμού των εργαζομένων στην καθαριότητα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

Η εφαρμογή υπολογίζει με ακρίβεια τις μονάδες εμπειρίας για κάθε μήνα διανυθείσας προϋπηρεσίας σε σχολείο και για κάθε σχολική αίθουσα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΥΑ 50175/7-8-2020/ Β΄ 3324, ΚΥΑ 51938/18-8-2020/ Βʼ 3447, 52878/22.8.2020/Β΄ 3485). Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποψήφιοι, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία ανά σχολικό έτος, μπορούν να έχουν μια πρώτη εικόνα του συνολικού αριθμού μορίων τους.

Επίσης η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης του τελικού υπολογισμού, ώστε να είναι πιο εύκολη η επιβεβαίωση και ο έλεγχος των τελικών αποτελεσμάτων στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης που θα ανακοινωθούν.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να να χρησιμοποιήσετε άμεσα την εφαρμογή υπολογισμού μοριοδότησης:

  Όνομα
  Επώνυμο
  Κινητό Τηλέφωνο
  Δήμος

  *Επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή δεν συνιστά επίσημο εργαλείο κρατικής ή αυτοδιοικητικής αρχής και οι όποιοι υπολογισμοί μορίων είναι ενδεικτικοί.

  ΕΤΟΣ 2000-01

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2001-02

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2002-03

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2003-04

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2004-05

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2005-06

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2006-07

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2007-08

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2008-09

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2009-10

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2010-11

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2011-12

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2012-13

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2013-14

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2014-15

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2015-16

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2016-17

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2017-18

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2018-19

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  ΕΤΟΣ 2019-20

  Μήνας Αρ. Αιθουσών

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  ΜΑΙΟΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ

  Αίθουσες Έτους

  Σύνολο Μηνών

  Σύνολο Εργασιακής Εμπειρίας και Μοριοδότηση

  Σχολικό Έτος Μήνες Εργασίας Αίθουσες Ευθύνης

  2000-01 0 0

  2001-02 0 0

  2002-03 0 0

  2003-04 0 0

  2004-05 0 0

  2005-06 0 0

  2006-07 0 0

  2007-08 0 0

  2008-09 0 0

  2009-10 0 0

  2010-11 0 0

  2011-12 0 0

  2012-13 0 0

  2013-14 0 0

  2014-15 0 0

  2015-16 0 0

  2016-17 0 0

  2017-18 0 0

  2018-19 0 0

  2019-20 0 0

  Μοριοδότηση

  Εμπειρία (Μήνες x 17) 0

  Σύνολο Αιθουσών 0