Πολλοί Δήμοι και οι Σχολικές τους Επιτροπές, έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από τις αρχές Ιανουαρίου 2018 και μέχρι σήμερα δεν έχουν χορηγήσει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Γάλα, Εξοπλισμό, κ.λ.π). Επίσης δεν έχουν υπογραφεί διετής συμβάσεις όπως προβλέπεται ή και σε αρκετές περιπτώσεις οι συμβάσεις δεν καταρτίστηκαν από 1η Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η απασχόληση των εργαζομένων στην σχολική καθαριότητα, αλλά πολύ αργότερα και παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ξεκινά από 1η Σεπτεμβρίου 2018. Ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνει εκ νέου μια καταγραφή των Δήμων που δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα το νόμο, ώστε να υπάρξει παρέμβαση για τη συμμόρφωσή τους με το νόμο.  Η ίδια καταγραφή ζητήθηκε και για τους Δήμους που δεν έχουν προχωρήσει σε ανανέωση για 2 σχολικά έτη των συμβάσεων των εργαζομένων.

Παρακαλούμε τα σωματεία σχολικών καθαριστριών/στων ή όπου δεν υπάρχουν να το πράξουν μεμονωμένοι εργαζόμενοι, να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα.

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  EMAIL
  ΔΗΜΟΣ
  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ;
  ΑΝ ΝΑΙ, ΑΠΟ ΠΟΤΕ;
  ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ (Γάλα, εξοπλισμός, κτλ.);
  ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 2ΕΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
  ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019;
  ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ;
  ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ή ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;