Εγκρίθηκαν 16.017.760 ανθρωποώρες για τις σχολικές καθαρίστριες

Τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης, ήτοι 16.017.760 ανθρωποώρες, για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2016-2017, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχόλια