ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ: Πανευρωπαϊκή Καμπάνια για τα δικαιώματα των εργαζομένων στον Καθαρισμό || Παρασκευή 17 Ιουνίου

Οι οργανώσεις μέλη της UNI στον καθαρισμό σε όλη την Ευρώπη, έχουν ξεκινήσει τη νέα εκστρατεία τους μέσω της σελίδας στο facebook. Στην Ελλάδα τον συντονισμό της δράσης έχει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, που αποτελεί μέλος της UNI.

Η εκστρατεία επιδιώκει να ενημερώσει όλους τους συνδικαλιστές, τους εργοδότες στον καθαρισμό, τους εργολάβους και τους εργαζόμενους καθαρισμού, για τις δράσεις της εκστρατείας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2016.

Η καμπάνια θα συνοδευτεί από την κατάρτιση μια Ευρωπαϊκής Χάρτας σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στον καθαρισμό, την οποία θα ζητείται από τους εργοδότες και εργολάβους να την υπογράψουν.

Η UNI και οι οργανώσεις μέλη της, θέλουν οι φορείς και οι επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις καθαρισμού, να συμμορφωθούν με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά την αμοιβή, τις ώρες, την κατάρτιση, την υγεία και την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στον καθαρισμό. Θέλουν, επίσης, οι εταιρείες καθαρισμού να τηρούν τους βασικούς κανονισμούς καθαρισμού, που είναι απαραίτητοι στην εργασία.

Καλός καθαρισμός από καλά εκπαιδευμένους εργαζόμενους, αξιοπρεπείς μισθοί και δίκαιες συνθήκες εργασίας – που θα παρέχουν υπηρεσίες  ποιότητας – είναι προς όφελος όλων. Ο καλός και υγιεινός καθαρισμός των νοσοκομείων, των γραφείων, των ξενοδοχείων, των σχολείων, των τρένων, των αεροπλάνων, κ.λ.π, είναι προς το συμφέρον όλων. Εκεί όμως που ο εξοπλισμός έχει φθαρεί και δεν έχει αντικατασταθεί, βλέπουμε χαμηλότερα πρότυπα. Όταν οι καθαριστές αντιμετωπίζονται άσχημα, βλέπουμε κακή απόδοση και ένα δυστυχισμένο εργατικό δυναμικό.

Αυτή η εκστρατεία είναι για τη βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και βελτίωση του επιπέδου της απασχόλησης των καθαριστριών και των καθαριστών σε όλη την Ευρώπη.

Ήδη 19 μεγάλα συνδικάτα, ανάμεσα στα οποία και η ΟΙΥΕ στη χώρα μας, έχουν δεσμευτεί για την εκστρατεία, η οποία επίκειται να πραγματοποιηθεί τις  επόμενες εβδομάδες.

Σχόλια